menu

Zámecká lékárna
Recepty na zážitky

PřednáškyRožmberské zpravodajství

Typ akce: Přednášky
Pořádání akce: 4. 4. 2024
Koupit vstupenku

Rožmberské zpravodajství. Obraz světa konce 16. století v psanýchnovinách Viléma z Rožmberka

 Jakmile Vilém z Rožmberkadospěl a ujal se rozsáhlých rodinných majetků, začal si opatřovat dobovénoviny. Jejich pořizování bylo dosti nákladné, ale rožmberský vladař správněodhadl, že aktuální zprávy jsou důležité pro správná rozhodnutí při jednáníchs císařem a vlivnými osobnostmi v Čechách i zahraničí, stejně jakopři správě rodinného panství.

V přednášceblíže prozkoumáme noviny z 16. století, jež byly zpravidla ručně opisovány ašířeny pomocí vznikající pošty i speciálních poslů. Zaměříme se na klíčovéudálosti, kterým poslední Rožmberkové a další přední šlechtici věnovalizvláštní pozornost. Odhalíme díky tomu, jak se do tehdejších dějin zapsalo dlouhodobésoupeření mezi Španělskem, Francií a Anglií, válčení s Turky i povstání v Nizozemí.Nahlédneme ovšem také do zpráv o právě objevovaných exotických oblastech ajejich obyvatelích.

 

Novinky do vašeho e-mailu Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek ze Zámecké lékárny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout