menu

Zámecká lékárna
Recepty na zážitky

Knihovna Petra Voka v 21.stol.

Knihovna Petra Voka v 21.stol 

Petr Vok nashromáždil přes 10000 svazků knih, spisů, listin, notových zápisů. Byl to jeho poklad v pravém slova smyslu, neboť knihy byly velmi drahé a byly výrazem bohatství majitele. Václav Březan, knihovník a archivář, byl pověřen uspořádáním rodového archivu a katalogizací rožmberských knih. Dělal to pečlivě a svědomitě, proto také víme, že součástí knihovny byly vzácné rukopisy např. Mistra Jana Husa, teologické a právnické spisy, vzácné knihy sponzorované Petrem Vokem, nebo jemu dedikované. Knihy zdobily supralibros a bohaté ilustrace. Václav Březan se, po uspořádání rodového bohatství, pustil do veledíla, z hlediska archivnictví téměř nepřekonaného. Sepsal rodovou Rožmberskou kroniku, která měla 5 dílů. Do dnešní doby se dochovaly 2 poslední díly o životě Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Proto také máme dosti přesné svědectví o době, myšlení, názorech a souvislostech na významném dvoře renesančních velmožů.

Rožmberská knihovna z velké části skončila ve Švédsku a náš dům zůstal zcela prázdný. Rozhodli jsme se proto knihovnu Petra Voka založit znovu. Petr Vok knihy dostával, kupoval, nechal sepisovat, různě sháněl po celé Evropě, měl dokonce svoje agenty pověřené nákupy.

Půjdeme stejnou cestou. 

Jak být součástí ? 

Máte doma nějakou vzácnou knihu, kterou byste chtěli uchovat pro budoucí generace? Knihu, kterou považujete za stěžejní, cennou myšlenkou či provedením? 

Chcete ji věnovat na důstojné místo, kde bude přístupná jako studijní materiál pro další generace? 

Napište do knihy věnování, příběh nebo cokoliv chcete, aby bylo uchováno a pošlete ji na naši adresu : Zámecká lékárna Třeboň, Březanova 118, 37901 Třeboň.

Přidejte vaše jméno, eventuálně dataci a původ knihy, téma a nějakou zajímavost.

Na našich webových stránkách zveřejníme zaslané tituly a jejich příběhy a bude moci sami vidět, jak se knihovna rozrůstá.

Na vyžádání badatelů bude možné i knihy na místě studovat. 

 

Buďte součástí nové tradice a budujte s námi dějiny. 

Novinky do vašeho e-mailu Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek ze Zámecké lékárny

Zavřít

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout