menu

Zámecká lékárna
Recepty na zážitky

Přednášky sezóna 2022/2023

Program přednášek v Zámecké lékárně – sezóna 2022/2023

22.9.     Rožmberské zvony I. – Jan Kopřiva

Dlouholetý redaktor Českého rozhlasu Jan Kopřiva uskutečnil nádherný projekt, při kterém „sbíral“ hlasy zvonů v Jižních Čechách. Zvony doplňuje vyprávění o jejich příbězích a také o tom, jak se zvon odlévá a jakou nese symboliku. S Janem Kopřivou přijede i zvonař Michal Votruba, který je jediným zvonařem v České republice a má na svém kontě mnoho zajímavých realizací, na které přijde řeč.

 

13.10. Petr Vok a Polyxena z Pernštejna – doc. PhDr.Marie Ryantová, CSc.

Polyxena z Pernštejna byla poslední manželkou Viléma z Rožmberka a po jeho smrti získala značné dědictví. Jaké byly vztahy s jejím švagrem Petrem Vokem, jestliže byli oba rozdílného vyznání? Byl Petr Vok velkorysý při vyplácení vdovy? Jak Polyxena s dědictvím naložila?

Životní příběh Polyxeny je velmi zajímavý, byla to emancipovaná a vzdělaná žena a my si o ní budeme povídat s přední odbornicí na její život.  

Doc.PhDr.Marie Ryantová je česká historička a archivářka, která o Polyxeně napsala poutavou knihu (Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království.). Působí na Jihočeské univerzitě jako ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických FF JU.

 

10.11. Symbolická řeč pohřbů Petra Voka a Jana Zrinského ze Serynu – Prof. PhDr.Václav Bůžek, CSc.

Po smrti bezdětného Petra Voka se vkládaly veškeré naděje na pokračování rodu do jeho synovce Jana Zrinského ze Serynu. Ten však zemřel krátce po Petru Vokovi a byl stejně jako on pohřben v klášteře ve Vyšším brodě. Pohřeb Petra Voka se uskutečnil 1.2.1612 a v dubnu téhož roku i pohřeb Jana Zrinského. Obě události měly svůj zajímavý průběh a symboliku, navíc probíhaly v době smrti císaře Rudolfa II. Ovlivnila tato skutečnost jejich průběh?

Prof.PhDr.Václav Bůžek je přední český historik, je ředitelem Historického ústavu Jihočeské univerzity, je autorem mnoha knih s tématem Rožmberkové. Je častým hostem odborných debat v médiích.

 

8.12. Rožmberské zvony II. – Jan Kopřiva

Dlouholetý redaktor Českého rozhlasu Jan Kopřiva uskutečnil nádherný projekt, při kterém „sbíral“ hlasy zvonů v Jižních Čechách. Zvony doplňuje vyprávění o jejich příbězích a také o tom, jak se zvon odlévá a jakou nese symboliku. S Janem Kopřivou přijede i zvonař Michal  Votruba, který je jediným zvonařem v České republice a má na svém kontě mnoho zajímavých realizací, na které přijde řeč.

 

12.1. Restaurování maleb nejen v Zámecké lékárně –  restaurátorka Karolína Hulíková  

Povolání restaurátor může být pro mnoho lidí zcela záhadné. Dokážeme si představit něco opraveného, zejména známe-li původní stav, ale než se výsledku dobereme je to věda a musí se to umět. Restaurátoři mají různé specializace, musí znát staré technologické postupy, přístupy k dílu. Je to také fyzická dřina na lešeních a v mnohdy nehostinných podmínkách. V Zámecké lékárně se sice nenašly původní renesanční malby, ale prováděly se opravy a rekonstrukce šablonových maleb z 19.stol. O tom jaké to je být restaurátorkou nám přijde vyprávět Karolína Hulíková.

 

26.1. Výzkum hrobky Petra Voka – geofyzik Jiří Šindelář (Naše historie z.s.)

Jen málokterý fanoušek Petra Voka nezaznamenal mediální zprávy o výzkumu jeho hrobky. Ta začala v roce 2011 a byla dokončena v roce 2021, tedy po 10ti letech. K hrobce se vázalo mnoho pověstí, mýtů a tajností a díky neinvazivní sondě byla mnohá objasněna. Třešničkou na dortu je nález prstenu Kateřiny z Ludanic.

Jiří Šindelář je geofyzik, který založil společnost Naše historie z.s. Kromě výzkumu hrobky Petra Voka realizoval mnoho dalších objevů – např. v Milevské klášteře. O své práci umí mimořádně poutavě vyprávět.

 

9.2. Rožmberská knihovna – PhDr.Lenka Veselá, Ph.D.

Přednáška Lenky Veselé bude věnována dějinám rožmberské knihovny, která patřila na přelomu 16. a 17. století k největším knižním sbírkám ve střední Evropě. Představena bude zejména její podoba v době Petra Voka, který po příchodu do Třeboně proměnil starou rodovou knihovnu do podoby reprezentativní sálové sbírky uložené v nově vytvořených prostorách třeboňského zámku.

 

9.3. Po stopách rožmberských knih ve Švédsku – PhDr.Lenka Veselá, Ph.D. 

L. Veselá v přednášce představí výzkum Knihovny Akademie věd, jehož cílem je zmapovat  všechny dochované knihy odvezené do Švédska na konci třicetileté války jaké válečná kořist.  Patří k nim i stovky knih z rožmberské knihovny, kterou švédská vojska zkonfiskovala v Praze roku 1648. S nalezenými knihami je možné seznámit se na portálu Švédská knižní kořist, kde si můžete prohlédnout i interaktivní mapy s místy jejich dnešního uložení nebo sledovat trasy jejich často dobrodružného putování Evropou.

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. je historička se specializací na knižní dějiny, pracuje v Knihovně Akademie věd České republiky. Výzkumu rožmberských knih se věnuje dlouhodobě. Je autorkou publikace Knihy na dvoře Rožmberků.

 

6.4. Byl Jan Jiří ze Švamberka velmistr řádu založeného Petrem Vokem? – geofyzik Jiří Šindelář (Naše historie z.s.)

Petr Vok založil Rožmberský řád lebky, o kterém ale mnoho nevíme. Nevíme jací byli členové a kolik jich bylo, jak měl řád fungovat a ani jeho hierarchii. Víme však, jakou insignii členové řádu nosili. Jan Jiří ze Švamberka byl dědicem Petra Voka a při výzkumu jeho hrobky se něco našlo…. Zní vám to tajemně? Tak přijďte na přednášku geofyzika Jiřího Šindeláře, který byl u toho.

 

20.4. Je památkář skutečně postrach? – Mgr. et Mgr. Jana Tichá

Zámecká lékárna je Národní kulturní památkou a tudíž její obnova podléhala přísnému dohledu památkové péče. Stavba byla však v minulosti velmi necitlivě upravován za použití zcela nevhodných materiálů a současná obnova se s tím musela nějak popasovat. Co se podařilo zachránit a jak vypadá taková práce památkáře, který je často ve stavitelství označován za nepřítele číslo 1?

Mgr. et Mgr. Jana Tichá pracuje na generálním ředitelství NPU v Praze a stavbu Zámecké lékárny a její tzv.konverzi dozorovala.

 

koupit vstupenku

Novinky do vašeho e-mailu Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek ze Zámecké lékárny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout